Bitwize heeft door de jaren heen samengewerkt met KMO's en grote bedrijven voor ICT architectuur, analyse, design, ontwikkelings- en rapporterings-projecten waarbij consistent een meerwaarde werd geleverd bij bedrijfseenheden in verschillende domeinen.

Neem nu vrijblijvend  contact met ons op!

 

Jouw data is een belangrijk en waardevol bedrijfsmiddel en moet dus ook als dusdanig behandeld worden.  Het volstaat niet enkel dat de technische opslag (databanken, email, documenten, …) en bescherming van de data (backups, archieven, …) goed geregeld is om de data waarover je beschikt goed te kunnen gebruiken.

Om een meerwaarde uit jouw data als bedrijfsmiddel te kunnen halen moeten de data en de data-stromen binnen het bedrijf goed beheerd worden.  Dit goed beheer word data management of (enterprise) information management genoemd.

Wij kunnen helpen om al je data gerelateerde uitdagingen in goed banen te leiden, van data modeling en database ontwerp tot data management.

 

Een uitdaging met je bedrijfsdata ? Contacteer ons vrijblijvend!

 

Data management is een set van mogelijkheden om systematisch de juiste data bij de juiste gebruiker te krijgen, dit op de meest betrouwbare, herhaaldelijke en efficiente manier mogelijk.

Denk hierbij aan de volgende vragen:

  • We houden klanten bij op verschillende plaatsten.  Op welke plaats vind ik nu de meest correcte informatie ?
  • Wat is de definitie van een klant ?  Voor finance is dit diegene aan wie gefactureerd word, bijvoorbeeld een winkelketen.  Voor logistiek is dit diegene aan wie moet geleverd worden, bijvoorbeeld één bepaalde winkel van die winkelketen.
  • Hou ik de klantengegevens nog bij van iemand waaraan ik al 10 jaar niets meer verkocht ?
  • Mag één verkoper de omzet zien van klanten van een andere verkoper ?

Data management helpt er voor zorgen dat er een éénduidig antwoord komt op deze vragen om zo misverstanden, fouten en tijdverlies te voorkomen.  Data management zorgt ervoor dat meerdere waarheden gereduceerd worden tot 1 waarheid, ook wel de single version of the truth genoemd.

Data quality

Data quality of data kwaliteit heeft te maken met de volledigheid (bv.  Een klant rechtspersoon moet een BTW nummer hebben) en de correctheid (bv.  Een BTW nummer moet een geldig BTW nummer zijn) van de data.

Voor de gevallen waar je huige ICT systemen data kwaliteit niet of niet kunnen afdwingen bestaan er systemen die data kwaliteit afdwingen op basis van ingestelde regels of die de data kwaliteit verhogen door jouw data te verrijken vanuit referentie-data (ook wel data opkuis of data cleansing genoemd).

Master data

Master data of referentie data heeft te maken met 1 versie van de waarheid van jouw data.  Master data management bestaat er in dat je 1 centrale versie hebt van bijvoorbeeld je klanten of produktenbetand (de master) die de referentie is voor andere versies in andere ICT systemen (de slaves)

Data security

Data security of data bescherming gaat er over wie (zowel binnen als buiten het bedrijf) welke data op welk moment mag en kan zien.  Met data security management kun je vermijden dat (gevoelige) data niet bij de verkeerde partijen terechtkomt.

Information lifecycle

Information lifecycle of de data/informatie levensloop gaat over het ontstaan van de data tot en met het verwijderen van de data.  Hieronder vallen onder andere aspecten als data retentie (hoe lang wil of moet ik de data bijhouden), archivering, impact analyse en lineage (traceerbaarheid).

Data integration

Data integration of data integratie gaat algemeen over het transformeren, samenbrengen, koppelen of verrijken van data.  Hier gaat het vooral over de data stromen en niet zozeer over de inhoud.

Meta data

Meta data is data over de data of over een data stroom. Een definitie van een data-element is meta data, maar ook simpelweg een kolomnaam in een tabel of lijst is meta data.

Data governance

Data governance gaat over de regels en procedures in verband met data manangement.  Data governance houd zich bezig met het wie, wat, wanneer en waarom van data management terwijl de andere data management aspecten gaan over hoe data management word geïmplementeerd.